بازاری بزرگ در جیب شما
دانلود برنامه
عود تکه چوبی بریده شده  از درختان خاصی  در هند وچین می باشد که پس از آتش زدن رایحه ای خوشبو از خود متصاعد می کند و عمدتا در مراسم مذهبی استفاده می شود .البته عودهایی که امروزه در بازار موجود است  از چوب درخت خاصی نیستند بلکه حاصل فرآوری گیاهان مطعر و احیانا اسانس های شیمیایی هستند.امروزه عود در انواع مختلفی در بازار  موجود است. رایج ترین انواع عود عبارتند از عود شاخه ای ، عود دست ساز ،عود مایع ،عود طبیعی ،عود هندی همراه با برندهای محبوبی همچون عود Sandal  ،عود HEM