بازاری بزرگ در جیب شما
دانلود برنامه

کژال مارکت چگونه کار میکند؟

1 فروشنده از کالای خود عکس گرفته و مشخصات کالای خود را لیست می کند

گرفتن عکس

2 خریدار کالا را سفارش می دهد.

سفارش کالا

3 فروشنده کالا را بسته بندی و آنرا به آدرس خریدار ارسال می کند سپس ارسال کالا را اعلام میکند.

اعلام ارسال کالا

4 خریدار دریافت کالا را اعلام کرده و به فروشنده امتیاز می دهد.

امتیاز دادن به فروشنده

5 مبلغ سفارش پس از کسر کارمزد به حساب فروشنده واریز می شود.

تسویه حساب با فروشنده