لیست کردن کالای معمولی

مرحله اول:انتخاب زیر گروه کالا

برای انتخاب گروه کالا ابتدا بر روی نام غرفه و سپس بر روی زیر شاخه غرفه کلیک کرده و در نهایت گروه دلخواه خود را(لینک های آبی رنگ) انتخاب کنید

مرحله دوم:اطلاعات عمومی کالا

در این مرحله باید اطلاعات کالا شامل قیمت ، تعداد ،عنوان کالا، توضیحات کالا ، اطلاعات اختصاصی گروه کالای انتخاب شده را وارد کنید

مرحله سوم :تصاویر کالا

در این مرحله شما باید تصاویر کالا ی خود تا حداکثر 6 تصویر را بارگذاری نمایید.

اولین تصویر بارگذاری شده بعنوان تصویر اصلی در نظر گرفته خواهد شد

حداکثر اندازه مجاز تصویر1 مگابایت می باشد

مرحله چهارم :اطلاعات پستی کالا

در این مرحله شما باید اطلاعات پستی کالا شامل وزن کالا را مشخص کنید

هزینه پست پیشتاز با توجه به مسافت فروشنده و خریدار و وزن کالا طبق فرمول ارایه شده شرکت پست به صورت خودکار توسط وب سایت کژال مارکت محاسبه می شود.

ممکن است در زمان ارسال توسط شرکت پست مبلغ ناچیزی بعنوان بیمه یا مازاد بر هزینه ارسال افزوده شود

نکته مهم : هرگونه درج مقادیر غیر واقعی در باره وزن کالا،هزینه ارسال با باربری و پیک موجبات بسته شدن حساب کاربری فروشنده و جریمه وی را در بر خواهد داشت.